Tváře Papuy Nové Guiney

Papua Nová Guinea je etnicky nesmírně rozmanitá země, je to země, ve které se mluví více než 800 jazyky a kde jednotlivé etnické skupiny často žijí uzavřeně ve svých odlehlých údolích, od okolního světa vzdáleny stovky kilometrů a často i stovky let.
Jednou z příležitostí, kdy se lidé z různých etnik mohou setkat, jsou velké kulturní festivaly, které jsou doslova výbuchem barev, tance a zpěvu a přehlídkou ozdob, převážně rostlinného a živočišného původu, jako jsou lastury, mušle, krovky brouků, kly a kosti savců a to, co na první pohled někdy vypadá jako jednolitá barevná plocha, mohou být peříčka desítek druhů ptáků včetně rajek.


Nahoru